Brændeovne sviner mindre end antaget

Ring for pris


DMU: Brændeovne sviner langt mindre end deres rygte
Omfattende kortlægning af partikelforurening fra 200 brændeovne i Slagslunde viser, at emissionerne pr. GJ er mindre end før antaget. Brændeovne forurener dog langt mere end træfyrede kraftvarmeværker

Af Sanne Wittrup, torsdag 27. maj 2010 kl. 06:37

Omfattende måleresultater fra 200 brændeovne i Slagslunde peger på, at partikeludslippet fra de gloende hyggespredere ikke er så højt som først antaget. Det fremgår af en ny rapport fra DMU på Aarhus Universitet.

Ifølge målingerne udleder brændeovnene i gennemsnit 440 gram partikler pr. produceret GJ. Det er omkring halvdelen af, hvad DMU regnede med i 2005 og betydeligt mindre end den officielle emissionsfaktor fra 2008 på 533 gram pr. GJ.

»Selvom der er tale om gennemsnitstal med store variationer, så viser målingerne klart, at emissionerne er lavere end først aftaget. Nu må andre tage stilling til, om de officielle emissionstal skal justeres,« siger projektleder Helge Rørdam Olsen fra DMU.

Han understreger dog, at udledning af partikler fra fyring med træ i små brændeovne stadig er flere hundrede gange større, end hvis man brænder træet af i et kraftvarmeværk. Her er emissionen typisk 1-10 gram partikler pr. GJ mod brændeovnenes 440 gram pr. GJ.

DMU-rapporten sammenfatter også, hvad man i dag ved om brændeovne og deres betydning for koncentrationen af fine partikler (PM2,5) i nærområdet.

Koncentrationen i baggrundsluften er overalt på 10-15 mikrogram fine partikler pr kbm. Men i Slagslunde, hvor halvdelen af de 400 huse har brændeovn, øges koncentrationen med 2 mikrogram fine partikler pr. kbm.

I et område med meget færre brændeovne – i byen Vindinge, hvor man også har målt – øgede brændeovnene niveauet med bare 0,5 mikrogram fine partikler.

Ifølge Helge Rørdam Olsen betyder det, at selvom brændeovnene står for halvdelen af den totale udledning af primære partikler, så bidrager de kun med 10-20 procent af partiklerne i baggrundsluften:

»Jeg vil udtrykke det sådan, at brændeovnene yder et anseeligt, men ikke dominerende bidrag til koncentrationen af fine partikler i nærmiljøet,« siger han.

Det hænger sammen med, at partiklerne i baggrundsluften først og fremmest kommer fra udledninger i udlandet. Andre og langt mindre bidrag kommer fra skibstrafik, landtrafik og fra gasser fra landbruget, der bliver til partikler.