TIPS OM FYRING

Er det rigtigt, at brænde ikke bidrager til globale klimaforandringer?
Ja, det er rigtigt. Når et træ vokser, optager det CO2 fra atmosfæren. Når træet senere fældes og anvendes som brænde i en brændeovn, eller hvis det i stedet ligger og rådner i skovbunden, frigives den samme mængde CO2 igen til atmosfæren. Brænde er med andre ord CO2-neutralt og brændeovne bidrager derfor ikke til globale klimaforandringer.

Ifølge en overslagsberegning fra Seniorforsker Niels Heding, Københavns Universitet ville den danske CO2-udledning stige med omkring 750.000 tons, hvis varmeproduktionen fra brændeovne og –kedler skulle erstattes af fossilt brændsel, f.eks. fyringsolie. Det svarer til omkring 7 % af den reduktion i udledningen af CO2, som vi ifølge Kyoto-protokollen har forpligtet os til at gennemføre inden 2012. Det skal understreges, at regnestykket er relativt usikkert.

Hvordan fyrer jeg korrekt i min brændeovn?
Ved at overholde fire simple råd, kan man mindske forureningen væsentligt:

1. Brug rent og tørt træ
Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig med affald - fx i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet eller behandlet.

2. Sørg for rigeligt luft
For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. Tænd op med pindebrænde, optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt kan få godt fat. Skru først ned for luften, når flammerne bliver blålige.

3. Fyr lidt ad gangen
Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj. Hver gang du lægger brænde ind, skal du skrue op for luften, til de mørkegule flammer er væk.


4. Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig
Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Spørg din skorstensfejer.

Kilde: miljøstyrelsen

Optænding:

Læg kløvede optændingspinde svarende til ca. 2-3 stk. træ (omkring to kg) som kløves i 2x2 cm stykker, ind i brændeovnen. Læg et par stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd derpå og lad ilden stille brede sig. Der kan evt. bruges nogle avissider oven på, der hurtigt giver varme i skorstenen som dermed giver bedre et sug, hvilket giver en selvforstærkende virkning.

Under indfyringen kan der dannes kondens på indersiden af glasset. Til afhjælpning af dette, åbnes lågen ca. 5 cm og holdes i denne position til glasset igen er klart (ca. et par minutter). Lad det derefter brænde 15-20 minutter med fuld luft. Så er optændingsbrændet næsten brændt ud, hvorefter der lægges et par stykker brænde på.

HUSK: har du problemer ved optænding, sluk emhætten og sæt evt et vindue på klem,
emhætter modvirker det naturlige træk der er i skorstenen, og mange huse er i dag
blevet meget tætte med nye vinduer og døre, det gør at brændeovnen, kan blive svær
at starte op.

Held og lykke.
se også :http://www.dapo.dk/Tnd-op-p-en-ny-mde-og-fjern-80-af-partiklerne
preload spinner